Polityka Prywatności

Zobowiązujemy się do zabezpieczenia Państwa danych osobowych, utrzymywania ich w dobrym stanie i przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Zajmujemy się marketingiem internetowym i generowaniem leadów.

Jak działa ta polityka?

Celem niniejszej polityki jest wyjaśnienie, kiedy, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy informacje, które mogą być z Państwem powiązane (“Dane osobowe”). Zawiera również ważne informacje o Twoich prawach prawnych. Niniejsze zasady nie mają na celu zastąpienia warunków jakiejkolwiek umowy zawartej z nami przez użytkownika, ani też nie mają na celu potwierdzenia jakichkolwiek praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów o ochronie danych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Twoich danych?
  W dobre-kasyno.com jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni za przechowywanie Twoich danych osobowych (Twój administrator danych). Administrator danych / administrator danych oznacza firmę, która określa środki i cele przetwarzania danych osobowych.

Należy pamiętać, że choć zazwyczaj to my będziemy odpowiedzialni za przechowywanie danych osobowych, informacje mogą być przechowywane w bazach danych dostępnych dla innych firm. Wszystkie firmy będą przestrzegać standardów określonych w niniejszej polityce podczas uzyskiwania dostępu do danych osobowych.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  Możemy przetwarzać od Państwa następujące dane osobowe:

Nazwa
dzień urodzenia
adres e-mail
hasło
adres ip
dane dotyczące lokalizacji
Wykorzystanie strony internetowej
Osobiste preferencje i opinie

 1. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe i kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Niektóre informacje zbieramy bezpośrednio od Ciebie, gdy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz nasze strony internetowe.

Wykorzystujemy dane osobowe do:

Wysyłanie promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących produktów i usług. (Zob. również sekcja 6 dotycząca marketingu bezpośredniego).
Analizować informacje o naszych systemach i bazach danych, aby poprawić sposób działania naszej firmy i stron internetowych, zgodnie z preferencjami użytkowników, aby zapewnić lepszą obsługę i doświadczenie użytkownika.
Aby udoskonalać siebie i dostosowywać do Ciebie reklamy, które od nas otrzymujesz.
Zarejestruj się na forum czatu lub społeczności, jeśli je udostępnimy, gdzie będziesz mógł zostawiać komentarze.
Przestrzegania lub wykonywania naszych obowiązków prawnych lub praw.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej sekcji 3 i wierzymy, że:

wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas danych w ten sposób, lub
Nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wspierania “uzasadnionych interesów”, które mamy jako firma (na przykład, aby ulepszyć nasze produkty lub przeprowadzić analizę naszych zbiorów danych), w rozsądny sposób i przy poszanowaniu Twojej prywatności.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Ta strona internetowa jest hostowana przez HostEurope, dostawcę usług hostingowych zgodnego z GDPR.

Współpracujemy z osobami trzecimi w celu zarządzania naszą działalnością i świadczenia usług. Od czasu do czasu mogą oni mieć dostęp do Twoich danych osobowych:

Nasz dostawca aplikacji dostawczej, Aweber Systems, Inc. z siedzibą w USA, który jak widać tutaj, posiada certyfikat Privacy Shield i przetwarza dane osobowe w naszym imieniu;
Nasz dostawca wtyczek i host WordPress.com Automattic, Inc. z siedzibą w USA, który posiada certyfikat Privacy Shield, jak widać tutaj, i przetwarza dane osobowe w naszym imieniu;
Nasi dostawcy usług analitycznych (np. Google i Hotjar), którzy przetwarzają dane osobowe dla własnych celów jako administratorzy danych. Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie załączoną poniżej, aby określić, jak możesz uniemożliwić dostawcom usług analitycznych dostęp do Twoich danych osobowych.
Dostawcy usług lub podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami, na przykład. B. usługi w chmurze.
Gdy mamy obowiązek ujawnienia informacji, spełnienia obowiązku prawnego lub ochrony naszych interesów lub bezpieczeństwa.
Gdy sprzedajemy, kupujemy lub reorganizujemy jakąkolwiek działalność lub aktywa, lub gdy nasze aktywa są nabywane przez osoby trzecie, w tym potencjalnych sprzedawców lub nabywców.

 1. Przekazy międzynarodowe
  Transfer międzynarodowy oznacza, że dane osobowe są przekazywane do państwa spoza Unii Europejskiej.

Jak określono w ust. 4, możemy umożliwić dostęp do Twoich danych osobowych osobom trzecim, które mogą znajdować się poza Unią Europejską.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli otrzymamy żądanie prawne lub regulacyjne od zagranicznego organu ścigania spoza Unii Europejskiej.

Zawsze będziemy podejmować kroki w celu zapewnienia, że każda międzynarodowa wymiana informacji chroni Państwa prawa i interesy. Wszelkie żądania organów ścigania lub organów regulacyjnych dotyczące informacji zostaną dokładnie rozważone przed udostępnieniem danych osobowych.

Mają Państwo prawo zażądać od nas dalszych informacji na temat powyższych zabezpieczeń. Skontaktuj się z nami (patrz punkt 8), jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji.

 1. Marketing bezpośredni
  Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci bezpośrednich wiadomości marketingowych w odniesieniu do produktów i usług, które my i nasi partnerzy oferujemy w odniesieniu do, na przykład, kasyn online, zakładów sportowych i usług finansowych. Może to być e-mail lub ukierunkowana reklama online.

W niektórych przypadkach nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach (patrz punkt 3 powyżej). Tam, gdzie wymaga tego prawo, będzie to oparte na Twojej zgodzie.

Zawsze masz prawo do rezygnacji z marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. Możesz skorzystać z linku rezygnacji (unsubscribe), który znajduje się na wszystkich komunikatach dotyczących marketingu bezpośredniego lub kontaktując się z nami (patrz punkt 8).

Podejmujemy działania mające na celu ograniczenie marketingu bezpośredniego do rozsądnego i odpowiedniego poziomu oraz wysyłanie Państwu informacji, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące lub istotne w oparciu o informacje, które posiadamy na Państwa temat.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w punkcie 3 niniejszej Polityki.

W pewnych okolicznościach będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez określony czas, na przykład w celu spełnienia wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych.

Stosujemy się do polityki zatrzymywania danych osobowych w naszym posiadaniu. Gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne, zapewniamy ich bezpieczne usunięcie lub anonimizację.

 1. Jakie są twoje prawa?
  Przysługuje Państwu kilka praw związanych z Państwa danymi osobowymi. Więcej informacji na temat tych praw znajduje się w poniższej tabeli.

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, zwróć uwagę na następujące kwestie:

Dostęp

Możesz poprosić nas o:

potwierdzić, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
wysłać ci kopię tych danych;
Przekazać Państwu inne informacje na temat Państwa danych osobowych, takie jak: jakie dane posiadamy, do czego je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je poza UE i jak je chronimy, jak długo je przechowujemy, jakie są Państwa prawa, jeśli informacje te nie zostały Państwu przekazane w niniejszej polityce, jak złożyć skargę, gdzie uzyskaliśmy Państwa dane i czy dokonaliśmy zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania
korygując

Możesz poprosić nas o poprawienie nieprawidłowych danych osobowych.

Możemy spróbować sprawdzić poprawność danych przed ich skorygowaniem.

wykupić

Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy

nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane; lub
wycofali Państwo swoją zgodę (jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody); lub
po skutecznym skorzystaniu z prawa do sprzeciwu (patrz “Sprzeciw” poniżej); lub
zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub
spełnić obowiązek prawny.
Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojego żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne

w celu wypełnienia obowiązku prawnego; lub
w celu ustalenia, wykonania lub obrony obowiązku prawnego;
Istnieją inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojego żądania usunięcia danych, chociaż te dwie są najbardziej prawdopodobnymi okolicznościami, w których odmówilibyśmy żądaniu.

ograniczenie

Możesz poprosić nas o ograniczenie (tj. zachowanie, ale nie wykorzystanie) Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy

jego dokładność może zostać zakwestionowana (patrz sprostowanie), abyśmy mogli sprawdzić jego dokładność; lub
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby zostało usunięte; lub
nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale nadal potrzebujemy ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
Skorzystałeś z prawa do sprzeciwu, a test dobrej przyczyny nie jest jeszcze zakończony.
Możemy nadal korzystać z danych osobowych po złożeniu wniosku o ograniczenie, jeśli

mamy Państwa zgodę; lub
w celu ustalenia, wykonania lub obrony działań prawnych; lub
w celu ochrony praw innej osoby lub organizacji.
przenośność

Możesz poprosić nas o dostarczenie Ci Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również zażądać “przeniesienia” go bezpośrednio do innego podmiotu przetwarzającego dane, ale tylko wtedy, gdy

Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda lub wykonanie umowy z Tobą; oraz
Przetwarzanie jest zautomatyzowane.
sprzeciw

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są nasze “uzasadnione interesy”, jeśli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Mamy możliwość wykazania, że nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.

Przekazy międzynarodowe

Możesz poprosić o kopię lub link do zabezpieczeń, na podstawie których Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Możemy odmówić zawarcia umów o przeniesienie własności lub powiązanych dokumentów ze względu na tajemnicę handlową (tj. utajnienie pewnych informacji zawartych w tych dokumentach).

organ nadzorczy

Masz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego lokalnego organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Prosimy, aby najpierw spróbowali Państwo rozwiązać wszelkie problemy z nami, chociaż w każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

author
Jan Lewandowski : Specjalista od automatów do gier. Jan jest niesamowitym pasjonatem kasyn, więc jego rola w redakcji polega na osobistym testowaniu wszystkich nowości i przedstawianiu ich w jak najbardziej szczegółowych i obiektywnych artykułach. Poza tematem gier, Jan dba również o to, aby nasi czytelnicy byli na bieżąco ze wszystkim, co wiąże się ze światem zdalnego hazardu: prawa i przepisy, tradycyjne kasyna, fuzje, bezpieczeństwo, metody płatności itp.
5.0★★★★★
Reviewed by Jan Lewandowski
X
Wazamba
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

100% bonus od pierwszego depozytu do maksymalnej kwoty 3600 zł i dodatkowo

200 darmowych spinów
ODBIERZ BONUS